Tag archives for Việt

Thủ tướng: ‘Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là vừa hợp tác vừa đấu tranh’

Nhiều cơ quan sáng tạo chức danh ‘hàm’ vụ trưởng, vụ phó Lương Bộ trưởng khoảng 14,4 triệu đồng mỗi tháng Chiều 19/11, báo cáo tình hình kinh tế,...
Continue Reading »