Kể từ khi kết hôn và có con, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chưa từng tham dự sự kiện chung. Tối 9/8, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy...
Continue Reading »