"da-nang-sau-lu"( Có 1 Kết quả )
Lũ tàn phá nhiều công trình ở Đà Nẵng, đất đá ngập ngụa khắp nơi

Lũ tàn phá nhiều công trình ở Đà Nẵng, đất đá ngập ngụa khắp nơi

15/10/2022