Tag archives for Chí

Sẽ ‘trảm’ nhà thầu để chậm tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh

Trong chuyến kiểm tra dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên từ ngày 14 đến 16/11, Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Hồng Trường đã yêu cầu...
Continue Reading »