Murray - Cilic: Cân tài, cân sức (Giải tennis Ngoại hạng) - Thời trang hè thu

Cuộc đấu giữa cựu vương và tân vương US Open trong khuôn khổ giải International Premier Tennis League (IPTL) đã diễn ra khá quyết liệt.

Tags: Trang tài thời sức Cần Hằng giải ngoại Thể thao Cilic Tennis Murray