– Vì người yêu của tao cứ trễ hẹn bắt tao đợi hoài đến dài cổ – Hươu trả lời.

– Người yêu anh là ai?

– Là nhỏ ốc sên đó.

Ilysưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về:

Powered By WizardRSS.com | Rfid Blocking Sleeve | Full Text RSS Feed

Vui cười cùng những hình ảnh hài hước nhất!