UFC: Hạ knock-out với đòn cước “chí mạng” - Thời trang hè thu

Cú ra chân như “trời giáng” của Machida đã đánh gục Dollaway.

Tags: Trang với thời cuộc đơn mạng chỉ hạ Thể thao knockout