Tag archives for đan

Phó chủ tịch TP HCM: ‘Không đảm bảo nước sạch cho dân, cán bộ nên từ chức’

Tại cuộc họp của UBND TP HCM với các sở, ngành và quận, huyện về tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn ngày 14/11, Phó chủ tịch...
Continue Reading »