TTO – 4 năm trước, các tiểu thương chợ An Đông đóng số tiền 217 tỉ đồng để nâng cấp chợ. Nhưng chợ vẫn cứ xuống cấp, không sửa...
Continue Reading »